Pałac w Bałcynach

Zakład Produkcyjno-Doświadczalny 
"BAŁCYNY" Sp. z o.o.

 Kontakt

Strona główna

Galeria

Historia Spółki

Spółka rozpoczęła działalność gospodarczą z dniem 02 stycznia 1995 r. Powołana została jako jednoosobowa Spółka Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie.
Majątek ruchomy wniosła aportem do Spółki Akademia z majątku likwidowanego Rolniczego Zakładu Doświadczalnego.
14 października 2003 r. Spółkę wpisano do Rejestru Przedsiębiorców - wpisu dokonano w Sądzie Rejonowym VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego w Olsztynie pod numerem KRS 0000175886.
ZPD "Bałcyny" pozostaje jednoosobową Spółką Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie.
Godło UWM Olsztyn
Profil działalności

Podstawowa działalność to produkcja i sprzedaż na rynek krajowy produktów rolnych:

W ramach pozarolniczej działalności gospodarczej Spółka świadczy następujące usługi:


Zarządzanie Spółką

Zarząd Spółki: jednoosobowy - kieruje działalnością Spółki i reprezentuje ją na zewnątrz:

Ustanowionych jest dwóch prokurentów:

Kierownik produkcji roślinnej:

Kierownik produkcji zwierzęcej:

Wróć na stronę główną